El descompte salarial en vagues per hores

L’exercici del dret de vaga comporta de forma natural la pèrdua de la retribució corresponent al període de la seva durada. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 28 de Març de 2.018 clarifica la forma de descompte salarial quan la vaga és parcial, per hores. Aplica la Sala reiterada doctrina que fixa els criteris a seguir per fer els càlculs retributius per aplicar els descomptes salarials corresponents a les hores de vaga dutes a terme pels treballadors.

La retribució a descomptar per cada dia de vaga comprèn el salari de la jornada i determinats conceptes de salari diferit, i dins d’aquest, la part proporcional de les gratificacions extraordinàries i la part proporcional corresponent a la retribució del descans setmanal del període en què es s’hagi produït la vaga.

No obstant això, el descompte salarial proporcional per vaga no repercuteix, llevat que es comprenguin dins el període de vaga, en la retribució dels dies festius, per no estar connectada amb un temps de treball precedent amb la «celebració d’esdeveniments d’ordre religiós o civil »; i en relació amb les pagues extraordinàries, tampoc pot l’empresari anticipar descomptes futurs per un pagament salarial que no s’ha anticipat, encara que es permet la seva descompte en el moment del seu abonament.

Les pagues de participació en beneficis han de ser assimilades a les gratificacions extraordinàries a l’efecte de descompte retributiu i respecte a les vacances, la vaga no minora ni la seva durada ni la retribució i regeix implícitament el criteri de la impossibilitat de descompte, per aplicació analògica de la regla de còmput com a dies de servei per al càlcul de tal concepte retributiu de les absències justificades a la feina.

Sent aquests els criteris a seguir, el càlcul de l’hora ordinària es fa en dividir el salari anual, menys els dies de vacances, festius i descans per la hores de jornada anual i el seu resultat multiplicar-lo per les hores concretes de vaga realitzades (24 hores ).

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.