El Govern deroga l’acomiadament per absentisme

 

Fins data d’ahir, l’Estatut dels Treballadors (art. 52 d de l’ET) contemplava com una de les causes que permetia a una empresa recórrer a l’acomiadament objectiu l’anomenat acomiadament objectiu per absentisme amb l’abonament d’una indemnització de 20 dies per any (amb el màxim d’una anualitat), és a dir, quan es produïen faltes d’assistència a la feina, fins i tot justificades però intermitents (incapacitats temporals, …), que arribessin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius sempre que el total de faltes d’assistència en els 12 mesos anteriors aconseguís el 5% de les jornades hàbils, o el 25% en quatre mesos discontinus dins d’un període de 12 mesos.

Que ahir, 18 de febrer, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei que deroga l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors, que contemplava el citat acomiadament procedent per baixes justificades, un acomiadament, que tot i el que es creu per la majoria dels ciutadans, no va néixer amb la reforma laboral de l’2.012, sinó que portava 40 anys en la legislació del nostre país. Segons el mateix Govern, la supressió d’aquest precepte, impulsada des del Ministeri de Treball i Economia Social, respon a la necessitat de garantir jurídicament els drets fonamentals de les persones treballadores, especialment les que pateixen alguna discapacitat, pateixen malalties cròniques o de llarga durada o que es dediquen a la cura de persones dependents.

A opinió de qui escriu, quedar-se a la simple derogació sense exigir, amb la mateixa intensitat, mesures eficaces i coetànies que lluitin contra l’absentisme constitueix una desraó dels que alcen la veu reclamant tornar a esquemes que no funcionen en una societat, en la qual defensant la professionalitat dels nostres facultatius, no podem oblidar nombrosos casos d’abús que danyen no només la productivitat de l’empresari afectat, sinó també el nostre sistema de Seguretat Social. Referent a això, és conegut que l’índex d’absentisme augmenta a Espanya en èpoques de bonança i que disminueix en èpoques de dificultat en l’ocupació. La derogació podria ser vista amb bons ulls si els que prenen aquesta decisió i els que li donen suport anunciessin de manera coetània mesures de reducció de l’absentisme, un dels principals problemes de l’evolució de les empreses al nostre país.

Amb la seva derogació, que entrarà en vigor l’endemà de la publicació de el Reial decret llei al BOE, és a dir el 20 de febrer les empreses no podran acomiadar de manera objectiva per aquest motiu. Amb la llei a la mà, la reforma legal no afectarà els acomiadaments que ja s’han produït encara que estiguin recorreguts en els tribunals, ja que els mateixos s’han de resoldre d’acord amb la normativa vigent en el moment de l’acomiadament, al no tenir efecte retroactiu. No obstant això, la realitat que s’observa és fins i tot, abans de derogar aquest article, que alguns jutges han començat a fallar a favor dels acomiadats, tot això d’acord amb una recent sentència de Tribunal de Justícia de la UE.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.