El requisit d’estar a l’corrent de pagament per accedir a la pensió de jubilació per als treballadors autònoms