El sistema de remuneració dels consellers delegats o executius ha de constar en els estatuts socials