El TJUE no veu discriminatori que els temporals cobrin menys per cessament que els fixos

La terminació dels contractes per obra o servei per als que des del seu inici es preveia que finalitzessin al final de la tasca per a la qual havien estat celebrats, són diferents, des d’un punt de vista jurídic, d’aquells en els quals s’extingeix el contracte d’un treballador fix, que realitza les mateixes tasques, per concórrer causes de producció, tot i que aquests dos esdeveniments tinguin el seu origen en la mateixa resolució de la contracta.

Així, ho estableix el TJUE, en sentència de 11 d’abril de 2019, estima que la indemnització equivalent a 20 dies de salari per any de servei estipulada en els casos d’acomiadament per causes objectives compensa precisament el caràcter imprevist de la ruptura de la relació laboral per una causa d’aquesta índole.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.