¿El treballador interí que és contractat per substituir un titular ha de tenir la mateixa remuneració si realitza les mateixes funcions?