El Tribunal Constitucional avala l’extinció d’un contracte per faltes d’assistència justificades encara que siguin intermitents