El Tribunal de la UE avala diferents indemnitzacions per fixos i temporals