El Tribunal Suprem atorga la pensió de viduïtat per violència de gènere a una dona el marit va ser absolt en el procediment penal

El Tribunal Suprem atorga la pensió de viduïtat per violència de gènere a una dona el marit va ser absolt en el procediment penal

Una nova Sentència dimanant del Tribunal Suprem de data 20 de gener del 2016, ha atribuït la pensió de viduïtat per violència de gènere a una dona el marit va ser absolt d’aquesta acusació en el procediment penal. En aquest sentit, cal especificar el marc conceptual de la prestació de viduïtat ubicat en l’article 174.2 de la Llei General de la Seguretat Social, el qual permet reconèixer pensió de viduïtat a la víctima de violència de gènere que es va separar o divorciar intervenint aquesta circumstància .

La Sala del Social del Suprem estableix en una sentència que en supòsits de separació o divorci anteriors a la Llei Orgànica 1/2004, de protecció integral davant la violència de gènere, “l’existència de denúncies per actes constitutius de violència de gènere constitueix un seriós indici que la mateixa ha existit, tot i que afegeix que “sense que això suposi que estem davant d’un mitjà de prova plena sinó que ha de contextualitzar amb la resta de la crònica judicial de l’esdevingut”.

En il • lació, cal establir una cronologia dels fets, així doncs, el 1995, la dona va denunciar al seu marit per maltractament davant la Guàrdia Civil, no obstant el Jutjat d’Instrucció va absoldre aquest mateix any perquè finalment ella va retirar l’acusació. El 1998 es van separar, any en què va tornar a denunciar el seu marit, sent condemnat aquest per una falta d’amenaces, encara que no cap a un fill de tots dos. Finalment l’home va morir en 2010.

Segons indicada doctrina, el Suprem assenyala que, en la realitat social de 1995, quan es va plantejar la primera denúncia per maltractament, les manifestacions de la demandant constituïen un important indici que estava sent violentada pel seu espòs, avalat per altres dades coetanis com la Sentència condemnatòria per amenaces al fill o la desatenció de l’home al sosteniment de l’economia familiar, circumstàncies que en el seu conjunt són compatibles amb la situació de maltractament denunciada per la dona en diverses ocasions.

Per tal raonament, basat en indicis, l’Alt Tribunal accepta el recurs d’una senyora, calculant el seu dret a percebre la pensió de viduïtat d’un home del qual es va separar quan era víctima de maltractament per part seva, condemnant a l’Institut Social Social a l’abonament de la mateixa.