El Tribunal Suprem avala la fi de la ultractivitat dels convenis