El Tribunal Suprem ratifica la possibilitat que els jubilats parcials puguin acumular tota la jornada en el primer any