El TSJ de País Basc dóna la raó als sindicats al prorrogar indefinidament les condicions d’un conveni

La sentència elimina la possibilitat que les empreses redueixin unilateralment els salaris. El Tribunal Superior de Justícia del País Basc considera en la sentència que “la instauració de les condicions mínimes previstes en l’Estatut dels Treballadors, lluny d’afavorir la consecució d’un nou conveni d’àmbit provincial, provocaria una incertesa contrària a la productivitat ia la pau social “. Explica que aquesta decisió el que fa és “contractualitzar els drets del conveni que ha expirat”, de manera que prorroga les taules salarials i la resta de condicions que estiguessin incloses en el conveni i que no estiguin emparades per un altre sectorial de rang superior, encara que s’hagi sobrepassat l’any de ultraactivitat.