És causa d’acomiadament assetjar una companya de feina fora de l’empresa?