És contrària a Dret, la prohibició d’acomiadar a causa d’el COVID 19 regulada en el RDL 9/2020?