Es declara procedent l’acomiadament d’un treballador per reenviar correus electrònics remesos a l’empresa al seu correu personal

La Justícia ha declarat procedent l’acomiadament d’un empleat per haver-se reenviat correus electrònics des del compte de l’empresa al seu correu electrònic particular, així com haver imprès determinada informació de la companyia. Un cas en el qual resulta determinant, segons la sentència de 29 de març del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Múrcia, la claredat en la redacció de la normativa interna d’ús de mitjans electrònics que havia redactat i difós l’empresa entre els seus propis empleats.

Supòsit de fet. la companyia va procedir a l’acomiadament del treballador després de constatar que, en contra del que establia la seva normativa interna, s’havia reenviat al seu compte personal alguns correus electrònics de la feina amb documentació amb informació que la pròpia companyia havia de protegir-que contenia, a més, dades personals-. Així mateix, també hi havia imprès altres fitxers de dades que havia de custodiar. Els correus es van reenviar a comptes personals de l’empleat alienes a l’empresa, i que en aquells es contenia informació relativa a codis de pòlisses, noms, cognoms i DNI de mutualistes, telèfons i adreces postals i de correu electrònic.

El Tribunal entén que la conducta de l’actor va incórrer en un clar abús de confiança i deslleialtat al reenviar correus electrònics remesos a l’empresa, el que al seu torn suposa un acte d’indisciplina enfront de les ordres donades per l’empresa de prohibició d’usar els mitjans de l’empresa fraudulentament. Afegeix, que la documentació reenviada, són documents la custòdia li competeix i sobre la qual ha de donar les corresponents instruccions i que tenint en compte que es donen amb una finalitat, que és aliena a la tinença de tal informació fora de l’àmbit propi de custòdia, la conducta de l’actor vulnera la prohibició d’usar els mitjans de l’empresa fraudulentament.

En conseqüència, el Tribunal entén que l’acomiadament és procedent ja que el reenviament de dades que l’actor havia de custodiar, la finalitat és aliena a la tinença de tal informació fora d’aquest àmbit en que havia de custodiar-, la conducta és prou greu com per constituir vulneració de la prohibició d’usar els mitjans de l’empresa fraudulentament, tenint en compte que, a més, l’actor no ofereix justificació suficient de la seva conducta.