És inconstitucional, nul i discriminatori que hi hagi desigualtat entre treballadors en fixar el període de cotització per a la jubilació