Es perd el dret a gaudir dels permisos retribuïts el fet causant sorgeix durant les vacances o en dies de descans?