És suficient la comunicació verbal per part de l’empresa per a l’extinció de el contracte d’un treballador declarat en incapacitat permanent total?