És vàlida la clàusula que permet a l’empresa desistir unilateralment del pacte de no competència postcontractual?