Existeix coacció per part de l’empresa quan se li convida a l’treballador a que signi la baixa voluntària després exposar-li la empresa fets que podrien donar lloc a l’acomiadament o a l’exercici d’accions penals?