Extinció de l’contracte d’alta direcció: Indemnització i IRPF