Extinció del subsidi per baixa mèdica per incompareixença a reconeixement mèdic

Extinció del subsidi per baixa mèdica per incompareixença a reconeixement mèdic

Segons Sentència del Tribunal Suprem de 22 de gener de 2.016, la demora per part del beneficiari en la recepció de la citació en correus per al reconeixement mèdic suposa que la incompareixença al mateix sigui injustificada i que procedeixi l’extinció del subsidi.

Els fets sobre els quals versa la sentència referenciada consisteixen en: la mútua havia citat al treballador en IT per a reconeixement mèdic al 31-12-2012 mitjançant un burofax de data 2012.12.20 que el servei de correus no va poder lliurar, deixant-li avís al seu domicili. L’actor va recollir el avís el 2013.01.10, i en 21 de gener va presentar escrit davant la mútua indicant que no havia acudit a la cita per haver recollit l’avís amb posterioritat, sent la causa de la demora en recollir l’avís seva situació mèdica i física.

Segons l’article 174 de la Llei General de la Seguretat Social, el dret al subsidi d’incapacitat temporal s’extingeix en els casos d’incompareixença injustificada del beneficiari a qualsevol de les convocatòries per als exàmens i reconeixements establerts pels metges adscrits a les mútues. Es tracta per tant d’una mesura de lluita contra el frau quan el beneficiari no acudeix a la convocatòria sense causa justificada que ho impedeixi.

Per tant, la mútua està obligada a remetre les notificacions al beneficiari pels conductes adequats que assegurin la seva recepció i la decisió extintiva del dret al subsidi tingui en compte les circumstàncies del cas, per determinar si la incompareixença es trobava o no justificada. No es pot acceptar diligència en l’actuació del treballador quan no només recull l’avís amb enorme demora (el 10 de gener), sinó que ni tan sols es dirigeix ​​a la mútua fins al 21 de gener. Davant la falta de justificació d’aquesta conducta, el Tribunal ha mantingut l’extinció del subsidi d’IT.