ADVOCADA SENIOR / Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Màster d’accés a l’Advocacia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR ). Domini de l’idioma anglès.

Irene és una persona dinàmica, entusiasta, amb una alta orientació a la qualitat i a la millora contínua.