Jubilació parcial i concentració de la jornada

Durant molt de temps, les empreses que acudeixen a la figura de la jubilació parcial d’un empleat celebrant com a contrapartida un contracte de relleu, s’han concentrat la jornada de treball del primer en un període de temps molt concret, consumint així el temps de treball en un únic període, alliberant-lo de continuar prestant serveis.

Aquesta pràctica, ha estat injuriada i rebutjada per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i en gran mesura per part dels nostres tribunals.

Per què fan servir les empreses aquest sistema?

Sens dubte la seva base està en qüestions d’índole pràctic. En moltes branques d’activitat és improductiu que un treballador durant cinc anys, presti serveis només durant un percentatge de la jornada, normalment l’equivalent a un mes i mig o dos mesos (15% de la jornada), més quan el treballador rellevista que es ha contractat ho ha estat a temps complet. A l’element pràctic que afecta a l’empresa se suma el personal de l’empleat, que troba complicacions per prestar serveis de forma parcial durant l’any quan ha perdut el seu contacte diari amb el món laboral.

Al març d’aquest any, el Tribunal Suprem ha resolt aquesta qüestió tan debatuda decantant-se per la pràctica empresarial, deixant de banda la reticència de Seguretat Social i altres tribunals menors.

El Suprem ja el 19 de gener de 2015 hi havia amagat sobre aquesta qüestió en una sentència, tot i que en ella no resolia de manera expressa aquesta qüestió ja que es pronunciava sobre la legalitat del contracte del rellevista tot i la concentració de la jornada del jubilat parcial en un únic període, no sobre la legalitat d’aquesta concentració.

Per contra, la sentència d’aquest any centra la seva decisió en la qüestió debatuda concloent que no és contrari a la llei aquesta concentració sempre que hi hagi acord entre l’empresa i l’empleat, jubilat parcial. Per justificar aquesta conclusió, el Suprem consolida la seva sentència en els següents arguments:

En primer terme, que la legislació actual no faci cap menció a la possibilitat de concentrar la jornada del jubilat parcial en un únic període no implica de seu que fer-ho sigui il·legal. Si partim del principi civil de la llibertat de pacte, només es podria considerar que l’acord seria il·lícit si tanqués un frau de llei, el que no concorre en aquests casos.

En segon lloc, la concentració de la jornada permet complir les finalitats de la jubilació parcial que atenen el mercat d’ocupació ia les necessitats financeres. D’una banda, el contracte de relleu es manté fins al compliment de l’edat ordinària de jubilació del jubilat parcial i, d’altra banda i malgrat la concentració de la jornada la Seguretat Social veu com les cotitzacions de tot el període de jubilació parcial fins la jubilació ordinària del treballador jubilat parcialment s’ingressen amb regularitat, així com les del treballador rellevista fins a la finalització del seu contracte, així que, què perjudici se li pot irrogar?

A més, compleix igualment la finalitat de permetre a l’empleat l’accés gradual a la jubilació. A aquest propòsit indica que aquest objectiu es fixa en exclusiu benefici de qui es jubila que és qui renuncia al cessament gradual a la feina.

Finalment i com s’ha apuntat i resulta, d’altra banda lògic, tot i que la jornada es concentri en el primer any, el jubilat parcial manté la percepció del seu salari, continua en alta a la Seguretat qui rep les cotitzacions, tot això prorratejat durant tot el període de jubilació parcial.

Amb aquests raonaments no és estrany que el Tribunal Suprem faci sentit sordes a les queixes de la Seguretat Social i no faci cas els arguments de tribunals i jutjats, avalant la legalitat de la pràctica de concentrar la jornada de tot el període de durada de la jubilació parcial en el primer any, sempre que hi hagi acord i, per descomptat, es compleixin la resta de requisits de la mesura, com són: mantenir el contracte del rellevista fins a la jubilació ordinària del jubilat parcial i que el jubilat parcial percebi el seu salari, es mantingui la seva alta a la Seguretat Social i s’efectuen les cotitzacions, tot això prorratejat durant tot el període de la jubilació parcial.