La concreció horària de la reducció de jornada per guarda legal, ¿es pot fixar segons el calendari laboral de la parella de l’treballador?