La crisi no justifica la supressió de la cistella de Nadal

L’Audiència Nacional, en recent Sentència de 17 de juliol de 2.017 rebutja que l’empresa elimini la cistella de Nadal després un període de crisi si no justifica de forma precisa els motius econòmics que han portat a la seva anul·lació.

La magistrada explica que si no es desenvolupa en el punt del pacte de millores socials de l’empresa que va crear l’obligació de lliurament de la cistella que la mateixa es lliurarà “quan les condicions econòmiques ho permetin”, es produeix llavors un pacte de lliurament de la cistella de Nadal “realment no condicionat i per això exigible sense cap condicionament”.

L’Audiència Nacional recorda que el lliurament de la cistella és d’impossible supressió unilateral per l’empresari, llevat que concorrin les causes que legalment li autoritzen a modificar condicions substancials del contracte de treball i seguís el procediment previst a l’efecte en l’article 41 de l’Estatut dels treballadors, que requerirà d’un període de consultes amb la representació legal dels treballadors i el lliurament de la documentació econòmica que justifiqui la situació econòmica negativa que justifiqui la supressió del lliurament de la cistella.

És per això que des Lúquez Associats es recomana a les Empreses que en signar un acord de millores socials de condicionin les mateixes a un determinat nivell de resultats econòmics, i en el cas que tingui ja l’acord signat i voleu eliminar el benefici social, des del nostre Despatx trobarem la solució més eficaç per aconseguir-ho.