La Inspecció de Treball i Seguretat Social impulsa les actuacions del Pla Director per un Treball Digne en la segona quinzena d’agost