La Simultaneïtat no es veu perjudicada quan la transferència bancària es realitza a la mateixa data d’efectes de l’acomiadament