La TGSS és competent per comprovar si la baixa del treballador en Seguretat Social comunicada per l’empresa és voluntària o involuntària