L’absentisme laboral font de preocupació empresarial