L’acomiadament per realitzar activitats físiques que perjudiquin la curació durant un procés d’incapacitat temporal no sempre és procedent

Quan un treballador està de baixa mèdica i realitza activitats físiques que dificulten, impedeixen o retarden la seva recuperació, ens trobem en una causa disciplinària que pot comportar a la sanció i fins i tot a l’acomiadament. La realització d’activitats durant una baixa mèdica és una causa d’acomiadament que es presenta amb certa freqüència. A l’hora de determinar si és possible declarar la procedència o improcedència de l’acomiadament, cal aplicar la teoria gradualista i si es considera que l’empresa va haver d’haver aplicat una sanció inferior (per exemple, sanció de sou i feina), l’acomiadament ha de ser declarat improcedent per desproporcionat.

El supòsit de fet que relata la Sentència del TSJ del País Basc de 20.06.17 és sobre l’acomiadament d’un treballador que, estant de baixa mèdica per un esquinç de turmell, va participar en una cursa popular. El Jutjat del Social, en primera instància, va declarar la procedència de l’acomiadament a l’entendre que havia quedat demostrat que l’actuació de l’empleat comportava simulació de malaltia, ja que es trobava en condicions de córrer i, per tant, de treballar. A més, raonava el jutjat, el fet de córrer perjudicava la seva recuperació si efectivament estava inhabilitat per al treball.

No obstant això, després del recurs presentat pel treballador, el TSJ falla a favor seu a l’entendre que l’acomiadament és una sanció desproporcionada i tot i que el propi TSJ reconeix en la seva sentència que “per descomptat, en la situació del treballador, l’activitat de córrer en una cursa estant de baixa per esquinç de turmell, no és només que no sigui prudent, sinó que és censurable i sancionable per l’empresari “. A més, assenyala la sentència, “el fet de fer-ho en una carrera pública, és encara més sancionable donat l’escàndol que això s’ha de produir en l’empresa aquest tipus de conducta, no només en els seus superiors, sinó també entre els seus companys”.

No obstant això, i malgrat això, el TSJ considera que l’acomiadament és improcedent perquè “no arribem a veure que tal falta sigui de tal entitat com per merèixer la màxima sanció en la relació laboral com és un acomiadament disciplinari, sent el proporcionat fixar una menor sanció “.

Addicionalment, en aquest cas, raona el TSJ, es tracta d’un treballador amb una relació laboral de més de 15 anys de durada en la qual només ha existit un únic incident (que a més no va ser sancionat), no s’ha acreditat que el fet de participar en la cursa s’hagi produït un agreujament de la lesió i la participació en la cursa ha estat un sol acte concret (és a dir, no ha existit un cúmul d’actes o diversos actes que generin risc d’agreujar la malaltia) i que a més aquest acte no va culminar, perquè el treballador va deixar de córrer quan va sentir dolor al turmell. Per tot això, conclou la sentència, l’acomiadament ha de ser declarat improcedent.