L’acomiadament sense causa fundada s’ha de de qualificar com a improcedent i no de nul