L’Agència Tributària ha publicat a la web el Fullet informatiu “Activitats econòmiques. Obligacions fiscals d’empresaris i professionals residents en territori espanyol”

L’Agència Tributària ha publicat a la web el Fullet informatiu “Activitats econòmiques. Obligacions fiscals d’empresaris i professionals residents en territori espanyol”, amb informació sobre les obligacions fiscals de caràcter estatal que s’originen com a conseqüència de l’exercici d’una activitat empresarial o professional.