L’Agència Tributària publica les instruccions en relació amb les societats civils com a contribuents de l’IS

L’Agència Tributària publica en el seu apartat de novetats de la web, les instruccions en relació amb les societats civils com a contribuents de l’IS, on es i s’analitzen 2 qüestions: a) personalitat jurídica de les societats civils ib) concretar quan s’entén que una societat civil té objecte mercantil.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Novedades_en_Impuestos/23_12_2015_Instrucciones_sociedades_civiles_en_Impuesto_sobre_Sociedades.shtml