L’empresa és responsable de l’accident sofert per un treballador quan no respecti el descans nocturn?