L’empresa pot descomptar els retards de puntualitat en la nòmina sense haver de sancionar?