L’IVA electrònic rebaixa a 4 dies el lliurament d’informació a l’AEAT en el seu primer any de compliment