Notificada Lúquez Associats Sentència favorable del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya

Les retencions derivades de salaris no pagats (retencions mal practicades) i ingressades per l’empresa a l’AEAT, s’han de retornar al retingut amb independència de qui hagi iniciat el procediment (retingut o retenidor) ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust de l’Administració.

veure Sentència

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.