Notificada Sentència que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d’una Incapacitat Permanent Absoluta.

Notificada Lúquez Associats Sentència del Jutjat del Social 1 de Terrassa que estima els interessos de la nostra clienta, declarant que la mateixa és tributària d’una Incapacitat Permanent Absoluta.

L’INSS va reconèixer a l’actora una Incapacitat permanent total per a la seva professió derivada de Malaltia Comuna, davant aquesta resolució es va interposar primer reclamació prèvia davant l’INSS i posteriorment demanda davant el Jutjat del Social de Terrassa, per la qual es reclamava el reconeixement d’una Incapacitat Permanent Absoluta.

L’actora presentava un quadre clínic amb diverses malalties, entén el magistrat que la valoració d’una incapacitat permanent s’ha de fer atenent, a les limitacions funcionals derivades dels patiments que pateix la persona, ja que són aquestes limitacions les que determinen l’efectiva restricció de la capacitat de guany. Així doncs, per valorar el grau d’invalidesa s’ha de tenir en compte les limitacions que representen les lesions que es pateixen, havent analitzar les capacitats residuals.

Segons l’article 137.5 de la LGSS s’entén per Incapacitat Permanent Absoluta la situació per la qual el treballador segons les seves dolències i les seves limitacions, es veu impossibilitat per dur a terme o concloure encertadament qualsevol tipus d’activitat laboral, per simple o lleugera que sigui. Tanmateix, això no pressuposa l’absència de tota capacitat física o psíquica de la persona afectada, sinó d’aquelles facultats que, siguin indispensables per a realitzar qualsevol activitat, emmarcada en l’àmbit laboral, amb les mínimes exigències requerides de dedicació, professionalitat i eficàcia.

El magistrat entén que el quadre mèdic de l’actora és motiu del reconeixement d’una incapacitat permanent absoluta, destaca del mateix dues malalties la fatiga crònica i la depressió major, greu i recidivant. Així doncs, la fatiga crònica quan es manifesta en grau III.IV, suposa acord amb la doctrina judicial, que malgrat el tractament pal·liatiu sense tenir perspectiva de curació, el reconeixement de la Incapacitat Permanent Absoluta. En relació a la depressió major, greu i recidivant també la doctrina entén que procedeix el reconeixement d’IPA.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.