Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria

En dates recents s’ha comunicat Sentència de l’Jutjat del Social 1 de Sabadell, en la qual s’estima la demanda impulsada per Lúquez Associats, declarant l’acomiadament procedit al nostre assistit com improcedent. Així, l’extinció qual s’impugnaba versava sobre causes organitzatives i productives ex. Article 52 c) de l’Estatut dels Treballadors, en concordança amb l’article 51 de l’propi text normatiu, invocant per la Societat un decrement d’hores de servei concertades pel seu client. La magistrada- jutge, després de rememorar la doctrina judicial de l’Alt Tribunal a l’examinar causes anàlogues, sosté que per l’Empresa no s’acredita del seu patrimoni probatori ni de la testimoni que va deposar al plenari, la causa que acrediti la disminució de l’servei concertat per el client, ja que l’única cosa que va corroborar va ser una minoració genèrica, i per se, insuficient per justificar la decisió empresarial.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.