Permís de lactància. ¿Com gaudir-lo de forma acumulada?

En recent Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (STS 419/2018, la primera sentència de l’alt tribunal espanyol signada per un tribunal format íntegrament per dones, es posa fi a la controvèrsia sobre l’acumulació del permís de lactància. La contradicció sorgia d’una oposició de pronunciaments relatius a conflictes en els quals els treballadors sol·licitaven el dret a acumular en jornades completes el permís de lactància: mentre que una de les sentències atorgava aquest dret l’altra negava aquest paràmetre de càlcul. la Sentència ha confirmat que, quan s’acumula el permís de lactància en jornades completes, aquesta acumulació s’ha d’obtenir computant l’hora d’absència a la feina, i no la mitja hora de reducció de jornada.

L’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors estableix que en els casos de naixement de fill, adopció o acolliment, els treballadors tenen dret a gaudir del permís de lactància fins que el menor compleixi nou mesos. En concret, aquest permís es pot gaudir de la manera:

El permís de lactància dóna dret a absentar-se del lloc de treball una hora al dia, dins de la jornada. És a dir, no es pot començar a treballar una hora més tard o acabar la jornada una hora abans. Així mateix, l’hora d’absència es pot dividir en dues fraccions, de manera que, dins la seva jornada, el treballador pot absentar-se una vegada (una hora) o dues vegades (mitja hora cada vegada).

• Si l’afectat ho desitja, en lloc d’absentar-se una hora, pot reduir la seva jornada mitja hora. En aquest cas sí que pot entrar mitja hora més tard a l’inici de la jornada, o sortir mitja hora abans al final d’aquesta.

• Finalment, i només en els casos en què ho permeti el conveni o es pacti amb l’empresa, el treballador podrà acumular el permís de lactància en jornades completes.

Així doncs, la recent sentència estableix pel que fa a l’acumulació en jornades completes, que les mateixes, han de calcular, almenys, sobre l’hora d’absència i no sobre l’altra opció -de substitució per reducció de jornada. en mitjana. Això, excepte si el conveni o per pacte amb l’empresa s’estableix una altra forma de gaudi més beneficiosa per al treballador.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar amb nosaltres, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.