PROPOSTA CIRCULAR AUTÒNOMS 2016 – canvi base o quota + 47 anys

Els comuniquem que, abans de lƇ de maig, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

Si estan interessats en modificar la citada base o quota (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2016):

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.