Què obligació té l’empresari principal de negociar en la vaga convocada pels treballadors d’empreses contractades i subcontractades?

Les notícies de les últimes setmanes sobre la vaga convocada pels treballadors d’Eulen, empresa subcontractada per Aena que s’encarrega de la seguretat a l’Aeroport del Prat a Barcelona, ens porta a qüestionar l’exigibilitat legal que té l’Empresa principal, en aquest cas Aena, de negociar amb els treballadors de la subcontracta dels motius de la vaga, o si és deure de l’empleadora formal el fer-ho.

Quan es reivindiquen millores en les condicions laborals imposades a treballadors d’empreses contractistes i subcontractistes imposades pel contracte amb la principal es generen dificultats aplicatives a l’hora de precisar la figura de l’ocupador responsable de la negociació de la fi de la vaga, és a dir, si ha de ser l’empresari principal que s’externalitza o l’empresari formal que contracta realment als treballadors.

En Sentència dictada pel Tribunal Suprem en data 23 de Gener de 2.017, es declara que no cap exigir a l’empresa principal el deure de negociar per arribar a un acord, quan els treballadors en vaga no pertanyen a la seva plantilla sinó a la de diferents empreses que subcontracten amb ella. I, tot i que les reivindicacions haurien de facto dirigir-se al ocupador material, l’empresa principal, la norma només obliga a negociar l’ocupador formal, la subcontracta, tot i que les seves decisions estiguin fortament condicionades per la voluntat del seu contractant.

L’article 8.2 del RD 17/1977 que regula l’exercici del dret de vaga estableix que. Des del moment del preavís i durant la vaga, el Comitè de vaga i l’empresari, hauran de negociar per arribar a un acord. La Sentència conclou que l’Empresa principal de cap manera tenia la condició d’empresari afectat perquè no era subjecte del dret correlatiu dels treballadors a dur a terme la vaga, pel que tampoc tenia capacitat ni per això obligació de comparèixer a la negociació amb el comitè de vaga per buscar solucions al conflicte i posar terme a la vaga.