Reconeixement mèdic obligatori a el personal. Negativa per part de l’empleat