Reial decret llei 6/2019, sancions a les empreses que no duguin a terme allò convingut per als plans d’igualtat