Salari mínim interprofessional per a 2018 i altres dades d’interès

En compliment del mandat al Govern per a fixar anualment el salari mínim interprofessional, contingut en l’article 27.1 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, es procedeix mitjançant el Reial Decret 1077/2017, de 29 de desembre a establir les quanties que hauran de regir a partir de lƇ de gener de 2018. les noves quanties, que representen un increment del quatre per cent respecte de les vigents entre lƇ de gener i al 31 de desembre de 2017, són

24,53 euros / dia

735,9 euros / mes

Això, implicarà que el salari límit en l’abonament de prestacions per part del FOGASA serà per a aquest 2.017 de 57,12 euros / dia, el que implicarà que la quantitat màxima a abonar en concepte de salaris per aquest Organismes sigui de 6.854,4 € (deutes de 120 dies o més) i d’una indemnització de 20.848,80 €.

Per la seva banda, la base màxima de cotització es mantindrà en 2018 en 3.751,2 euros, igual que a 2.017, mentre que la base mínima s’incrementarà en el mateix percentatge que el salari mínim, un 4% (858,6 € / mes per tots els grups de cotització excepte 864,9 € / mes per al Grup de Cotització 3, 994,60 € / mes per al Grup de Cotització 2 i 1.198,90 € / mes per al Grup de Cotització 1).

Per la seva banda el 2.018 serà ja el cinquè any consecutiu en què les pensions pugen un 0,25%. Amb aquest increment, la pensió mínima es situarà en 639,3 euros i la màxima serà a partir de lƇ de gener de 2580,1 euros al mes.