Saldo negatiu en els comptes de la Seguretat Social de 2015

Saldo negatiu en els comptes de la Seguretat Social de 2.015

Els comptes de la Seguretat Social van tancar amb un saldo negatiu de 16.707,74 milions d’euros en l’exercici 2015, un 21% superior a l’any anterior. Els ingressos per cotitzacions creixen menys de la meitat que les altes. En el desglossament per partides ressalta que els ingressos per cotitzacions socials es van elevar a 100.492,92 milions d’euros, el que representa un augment interanual del 1,3%, molt per sota del 6,8% pressupostat i menys de la meitat del creixement de les altes en l’afiliació que el 2015 va ser del 3,18%. La pujada dels ingressos per cotitzacions s’explica per l’augment de la cotització dels ocupats en un 2,63%, aconseguint el 2,96% en els de règim general, mentre la cotització de desocupats baixa un 14,22%