Sentència del TS, 26/06/18, ¿L’acord de “desvinculació” segueix vigent durant el període de ultraactivitat?