Sentència del TSJ de Navarra 2018.09.18, ¿El treballador que incompleix el pacte de no competència ha d’abonar la compensació econòmica rebuda durant la relació laboral?