Si un treballador no es reincorpora després de la denegació d’incapacitat permanent ¿se li pot acomiadar?